Bent u ontevreden over onze prestatie?

Omdat wij er te allen tijde naar streven onze klanten zo goed en juist mogelijk te bedienen, willen wij graag van u horen als u een klacht heeft over het door ons geleverde product of afgenomen dienst. Doe dit, mede om eventuele schade te beperken, zo snel mogelijk na het constateren van het probleem. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt, dit geldt ook in het geval dat het gekochte product of afgenomen dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken zodat wij zeker zijn van ontvangst.

Indienen van een klacht

Als u een klacht bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 3 werkdagen worden beantwoord. Hebben wij voor het onderzoek meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 3 werkdagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. U kunt uw klacht per aangetekende post versturen naar ons hoofdkantoor t.a.v. Klachtendesk of per email naar klachten@integra-bcs.nl.